Typeplaten: CE-kenplaten

Een Typeplaat (CE-kenplaat) is een plaat die informatie weergeeft over de installatie (machine) waarop ze bevestigd is.

Dit kan eventueel in combinatie met het logo en/of de gegevens van de fabrikant.